Staff

Professor

Masanori Sugimoto WebSite

Assistant Professor

Hiroki Watanabe WebSite

Secretary

Madoka Shinhama (Lab)Students

Master Course 2nd year

Takumi Suzaki
Shogo Nakamichi
Shunsuke Yamaguchi

Master Course 1st year

Kojiro Abe
Masaya Sakurai
Minoru Suenaga
Yuta Funada
Kento Fujimoto
Yuki Kandori
Yoshihiro Yamashita
Heyang Gao

Undergraduate Course 4th year

Ryoichi Okaya
Koki Kitamura
Hideatsu Sakurai

Undergraduate Course 3rd year

Yuta Toyooka
Ibuki Yoshida
Yuki Yoshino

Research Student

Alumni (since academic year 2012)

2020

Hiroaki Murakami (doctor)
Shota Shimada (doctor)
Jiang Ye
Atsushi Ogura (master)
Ryo Mukainakano (master)
Takuto Sato (master)
Shoma Yamasaki (master)

2019

Takashi Amesaka (master)
Arata Hirano (master)
Hiroaki Kakizawa (master)
Hajime Nagai (master)
Hiroto Mitake (master)
Kouhei Uno (master)
Yuri Nakamura

2018

Shogo Amaya (master)
Marcelo Koti Kamada (master)
Kengo Teramoto (master)
Yoshie Igarashi (secretary)

2017

Masanari Nakamura (doctor)

2016

Jana Cathrin Backhus (doctor)
Hayato Kumaki (master)
Taishi Saito (bachelor)
Masayoshi Oshino (bachelor)
Koki Kudo (bachelor)

2015

Yusuke Miura (master)
Masanari Nakamura (master)
Shintaro Yanagi (bachelor)
Keiichiro Yasuda (bachelor)
Takeshi Yoshikawa (assistant professor)
Aiko Suda (secretary)

2014

Takeshi Osaga (master)
Kensuke Takahara (master)
Chenhui Shen (master)
Kai Suwabe (bachelor)
Hidetoshi Nonaka (associate professor)

2013

Ryotaro Imai (master)
Masatoshi Sato (master)
Taiga Terada (bachelor)

2012

Tatsuya Azuma (master)
Ryo Ito (master)
Wang Mengxiong (master)
Shunsuke Suzuki (master)
Yue Xi (master)
Yusuke Nakamura (master)
Reo Fujisawa (master)
Saki Yamashita (master)